Teenused

Kujundus- ja trükiteenused

 • õppematerjalid
 • raamatud, ajakirjad
 • voldikud, brošüürid, flaierid
 • plakatid, au- ja tänukirjad, visiitkaardid
 • bännerid, logod jm tunnusgraafika
 • ajalehereklaamid
 • esitlusslaidid, posterid jm konverentsimaterjalid
 • postkaardid, kutsed, tunnistused
 • kleebised

Võta ühendust Tartu Ülikooli kirjastusega

Visuaalmeedia teenused

 • stiiliraamatute haldus ja arendus
 • kujundusalane konsultatsioon
 • infosüsteemide kujunduskeele lahenduspõhine väljatöötamine
 • kasutajakogemuse teenus infosüsteemide arendamisel
 • ülikooli sündmuste jäädvustamine videos, fotos ja audios
 • otseülekanded internetis
 • loengute videosalvestamine ja sünkroniseerimine esitlusslaididega
 • helivõimendus ülikooli üritustel
 • vanade video- ja audiosalvestuste ning fotode digiteerimine

Võta ühendust visuaalmeedia talitusega